Vaktler og rapphøns

Partridges
 
Perdicinae
     
Vaktler
Quails
Coturnix
Vaktel
Common quail
Coturnix coturnix
Europeisk vaktel
 
Coturnix coturnix coturni
Chinese Button Quail Coturnix chinensis
Japanese quail
Coturnix coturnix japonica
Regnvaktel Rain quail Coturnix coromandelica
-
 
Oreortyx
Spirvaktel
Oreortyx pictus
Mountain Quail
Toppvaktler
 
Callipepla
Svartbukvaktel/Gambel's vaktel
Gambel's Quail
Callipepla gambelii
Skjellvaktel
Scaled Quail
Callipepla squamata
Californisk toppvaktel California quail Callipepla californica
Tannvaktler
 
Colinus
Northern Bobwhite quail Colinus virginianus
Topptannvaktel
Crested Bobwhite
Colinus cristatus
Rapphøns
Partridge
Perdix
   
Perdix
Rapphøns(vanlig) Grey Partridge Perdix perdix
Stepperapphøne
Daurian Partridge
Perdix dauurica
Tibetansk rapphøns
Tibetan Partridge
Perdix hodgsoniae
   
Alectoris
Berberhøns
Barbary Partridge
Alectoris barbara
Rødhøns Red-legged Partridge Alectoris rufa
Steinhøns Rock Partridge Alectoris graeca
Berghøns
Chukar Partridge
Alectoris chukar
 

 

 

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett