Oversikten nedenfor viser noen av de mange hønserasene som finnes. De med blå skrift er klikkbare og har faktaark med mere info om rasen.

A
Ancona
Andalusier
Appenzeller
Araucana
Australorp
Ayam Cemani
B
Barnevelder
Brabanter
Brahma
Brakel
C  
Campiner
Chabo
Croad Langshan
D
Danske landhøns
Dominique
Dorking
Dvergkochin
F
Faverolle
Fayoumi
Friesen høns
Fotbefjærete
Fønix
G
Gamle engelske kamphøns         
I
H
Hamburg
Houdan
Indiske kamphøns
Islandshøns
Italienere
J
Jærhøns
Jersey kjempe
K
Kochin
Kraienkoppe
L
Lakenfelder
Legbar
Langshan
M
Malayere
Marans
Minorca
Moderne kamphøns
N
New Hampshire
O
Orpington
P
Paduaner
Pavlovskaya
Plymouth Rock
R
Rhode Island Red(R.I.R)
S
Sebright
Serama
Shamo
Silkehøns
Sultan
Sumatra
Sussex
Svarthøns
T
Tomaru
V
Vorwerk
W
Welsumer
Wyandotte
Y
Yokohama

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett