Også på to andre viktige områder har bankivahønsen vært til stor hjelp for menneskene. I slutten av 1930- årene kunne forskere utvikle en vaksine mot malaria ved hjelp av studier på disse fuglene som var angrepet av mosquitoen.
Senere studier hjalp oss til å raskt identifisere AIDS -viruset.

Utbredelse:

Opprinnelig er bankivahønsen fra Pakistan, India, Malaysia, Java og Sundaøyene.

Jungelhøns kylling - Foto Tormod SæthreBiotop:
De lever oftest i lavere høyder enn andre fasaner, men kan finnes fra havnivå og helt opp til 1800 meters høyde. De kan fint gå i volierer sammen med andre fasaner. Men ikke to bankivahaner i samme voliere. Flere høner på en hane er å anbefale. Minimum størrelse på voliere: ca.14 kvadratmeter. For og beholde gressbunn er det fordel med større plass. 8-10 egg klekkes etter 19-21 dager. Legger befruktede egg første året.