Oppdrettet var så vellykket at i 1870 var prisen i Europa sunket til 10 pund for et par....Det er en fasan godt egnet til nybegynnere , blir lett tam, og tåler vårt nordiske klima godt.

Utbredelse:
I Taiwan lever de fra havnivå og opp til 2100 meter. De finnes bare her, derfor regnes de som utrydningstruet.

Biotop:
Trives i flere typer natur. Minimum volierestørrelse: 14 kvadratmeter. Hunnen legger egg påfølgende år dersom hun er født tidlig på sesongen. Hannen er klar til å befrukte eggene i sitt førset leveår. De legger 6-12 egg som klekkes etter 25 dager.Image