smaragdender.jpgNår vi skal anskaffe oss ender eller svømmefugl, er det flere faktorer som vil være bestemmende for hvilken and, gås eller kanskje svane vi bør velge. Hvordan er de naturgitte forholdene der vi bor?
Er det rennende vann tilgjengelig. Ligger det en naturdam på området. Skal det bygges en dam. Skal fuglene gå fritt på et avgrenset område. Eller er du innstilt på å bygge voliere til fuglene. Bor du med naboer tett innpå. Hvordan er det med predatorer: rev,grevling,hauk,mink, røyskatt?
Og sist, men ikke minst : hvilket formål har jeg med mitt oppdrett? Skal hobbyholdet dreie seg om arter som gir mategg og kjøtt? Eller vil jeg ha "prydender i hagen". Med det menes ender,gjess eller svaner i hagen til pryd, og et hvert øyes fryd!

Har du bestemt deg for prydender er en overbygget voliere det greieste. Med prydender menes foreksempel mandarinand, brudeand eller kanskje hjelmfiskeand. Dette er små ender lett utsatt for både rovfugler og rovdyr. Uten en overbygget voliere vil de også lett fly sin vei.
De kan selvsagt vingeklippes, men da er "pryden" liksom borte. Velger man en sånn løsning er det å anbefale å klippe svingfjærene. Viktig blir det å passe på å klippe de når de har vokst ut igjen på nytt.
Svømmefugl må ha tilgang til vann daglig, på en eller annen måte.
Mange velger også typiske egg- eller kjøttproduksjonsender. Image
Det kan være en grei løsning. Ofte er det hardføre arter som det i tillegg er lett å avle på. Rouenand, Indisk løpeand, Khaki Campbell og Moskusand. De førstnevnte har fått sine flyveegenskaper bortavlet til fordel for andre egenskaper, og finnes ikke i vill tilstand. De vil derfor kunne gå fritt dersom det ikke er fare for rovdyrbesøk. Sistnevnte, moskusanda, kan fly og blir lett tam. Den vil holde seg til husene der den får mat. Ei and å anbefale for begynnere.

Har du planer om å begynne med gjess eller svaner
er det andre ting å tenke på. Gjess er hardføre, men beiter hardt på gress. Det er derfor en fordel å ha et egnet område med tanke på det. Kvit norsk gås er en produksjonsgås avlet fram fra ville grågjess. De kan være bråkete og agressive og bør vel ha et større areal å gå på. Prydgjess som rødhalsgås, hawaiigås eller stripegås vil passe bedre i et anlegg bygd med tanke på prydfugler. Svaner bør ha en dam. I vill tilstand tar de til seg alt for i vannet. En svane uten dam er ingen svane. Sin flotte fjærdrakt må pusses daglig i vannet. Og i en dam føler de seg trygge for rovdyr. En svanedam bør være dyp nok til at de kan svømme fritt, og gjerne såpass stor at det er plass til en liten holme i den. Der kan de hekke uten å bli forstyrret.