Artikkelindeks

ImageVåre svømmefugler vil utvilsomt trives best dersom de har tilgang på en andedam. For mange vil løsningen kort og godt kun være å gi endene vann til drikke. Men det er ikke nok for flere av artene dersom det tas sikte på avl. Eksempelvis foregår forplantningsakten for mandarinand og brudeand i vannet. Og hva vil vel den flotte fjærdrakten hos mandarinanda være uten en dam for vasking og pussing?

 

Et annet viktig poeng er å gi anda muligheten for en dukkert når den forlater eggene for å spise og drikke. Dukkerten er viktig for å gi eggene rette fuktighet under rugingen. Flere av gressendene,som stokkanda, er ikke så krevende med tanke på dette.

 

 

ImageUtforming
Det er flere muligheter når det gjelder utforming av en andedam. Naturgitte forhold vil her være viktig å ta hensyn til.Skal det helstøpes et basseng, skal det legges armert duk i bunnen, eller har man en naturdam det er ønskelig å forbedre med tanke på prydender. Det bør også tas hensyn til hvilke ender som skal bruke dammen. Dykkender og fiskeender er snille med vegetasjon i og rundt dammen.Enkelte gressender som stokkanda derimot, bruker nebbet til for-søk i bunnvegetasjon og vannkant. For denne typen ender anbefales et støpt basseng med steiner i overgangen til gresskant. For andungene må det være en slakk overgang til land fra vannet.

 

ImageDrenering
I en andedam er dreneringen viktig. Tilførsel av vann skjer enten via naturgitte forhold som en bekk eller via rør/slange. I stedet for stadig tilførsel av nytt vann kan vannet resirkuleres. Det krever vannpumpe og vannrense-anlegg. Det tar vi ikke opp her. Det ligger i sakens natur at det er viktig med drenering i en andedam. Her lever anda hele sitt liv, her inntas en del av maten og ekskrementer avgis, dette tilsammen gjør det nødvendig med effektiv gjennomstrømming. Har man en naturdam med gjennomstrømming fra bekk er det greit. Ellers er ei pipe/rør som vist under effektivt. På toppen av ei vertikal rør settes et horisontalt rør åpen i begge ender. Hvis ikke andungene skal forsvinne må det settes på netting i åpningene. Sjekk jevnlig så ikke fjær og lignende setter seg på nettingen.

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett