ImageDe forskjellige arter svømmefugl har ulik matseddel. Fiskeender lever mye som navnet sier av småfisk og levende organismer de finner i vannet. Gjess derimot lever nesten utelukkende av gress. Mellom disse to yttergrensene finner vi de andre endene og svaner.
I Norge har det vært vanskelig å få tak i spesialfor til hobbyoppdrett av fjørfe. Og ikke minst spesialfor til svømmefugl.
Felleskjøpet selger et for beregnet på hobbyoppdrett. Det er et universalfor som kan brukes både av svømmefugl og hønsefugler, Tuppen Fjørfefor.

Oppdrett2 fra Felleskjøpet anbefales som et standard for til svømmefugl. Det kan gis til alt fra fiskeender til gressender, gjess og svaner. Verdt å merke seg er likevel at fiskeender og dykkender bør ha litt mere tilskudd i foret av animalsk karakter.
Gressender og gjess bør på sommeren få tilgang til mye grønt, det er deres hovedfor. For oppforing av andunger fra disse artene er det en nødvendighet.

Foring av andunger

Dersom du har klekt andunger i rugemaskin vil det for de fleste artene være viktig å la de gå sammen med hønsekyllinger den første tiden, sånn at de kan lære å ta maten. Moskusandunger har lett for å spise uansett. Ellers er det en stor fordel å tilby andungene levende for som et supplement til tradisjonelt pellets. Det kan være melorm, tangsprell, ulike krepsdyr, mauregg og maur. Fiskeender kan være spesielt krevende i så måte. Foret du gir de skal ikke overstige 20% protein de første ukene. Oppklipt vassarve er også fint.

Hundepellets opbløtt i vann kan gis til andunger fra fiskeender og dykkender med godt resultat. Dette er proteinrikt for som disse artene skal ha.

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett