Utbredelse:
Opprinnelig fra Kina, men har spredt seg til nabolandene, Burma, Vietnam, og Thailand. Bildet av hannen under er tatt i Nord-Thailand. I Thailand dominerer underartene Jones Silver Pheasant og Lewis Silver Pheasant. Det er tretten registrerte underarter av sølvfasan. 

Biotop:
Skogsområder. Størrelse på voliere : minimum 10-15 kvadratmeter. Befruktede egg andre året. 4-6 egg som klekkes etter 25-26 dager.

 

 

Oppdrett: De er fine fugler for nybegynnere, hardføre og livlige. Hoa er flink til å ruge, og hannen tar del i passet av kyllingene når de klekkes. Kyllingene vokser raskt og er flyvedyktige etter bare noen dager. Sørg for skyggepartier i volieren.

Hør lyden av sølvfasan.