Artikkelindeks

Å kikke på forskjeller i kloakkåpningen, kan være en metode for å kjønnsbestemme de fargevarianter der hannen og hunnen har lik fjærdrakt. Hunner har en vesentlig større analåpning enn hanner, og hannene har en kjertel lokalisert i overkanten av åpningen som skiller ut ett hvitt skumaktig sekret. Ved å studere sekretet som skilles ut kan man raskt bedømme reproduksjonsevnen til hannen. Ved å kikke på hannens avføring skal man se bortimot en like stor andel hvitt skum som avføring om den er i godt hold. Det enkleste imidlertid å vente til de er 5-6 uker da hannene starter å rakle.

Kort litt om den naturlige oppførselen.
Lever normalt på marken. Evnen til å til å vagle seg er forholdsvis dårlig. Flygingen begrenser seg til raske utbrudd der den går rett opp og seiler noen meter, for så å løpe i dekning når den lander. I små bur sees det ofte store skader på vaktlenes hode som følge av denne adferden. De sand-og solbader om de har mulighet til dette, så todelte burløsninger innomhus er en fordel da trivselen øker.
Japansk Vaktel er generelt meget territoriell, men trenger minst selvskap av en annen vaktel. (Helst av motsatt kjønn selvfølgelig)
En god regel er 1 hane pr 3 høner. Om antall haner overstiger dette ender det som regel i slossing til den ene parten dør av skadene. Store burløsninger med 20-30 dyr går meget bra, så lenge høne/hane forholdet opprettholdes.

Det er fullt mulig å holde flere haner i samme bur innomhus ved å senke temperatur og tilgang på lys. Man simulerer da vinterperioden og hormon nivået synker til et såpass lavt nivå at de tolerer hverandre. Rugetiden for Japansk Vaktel er 16-18 dager. Eggene varierer i farge fra mørk olivenfarge med brune flekker til nesten hvite og veier ca 10 gram. Daggamle kyllinger veier ca 6-7 gram, men de vokser i et forbausende tempo. Alt 3.dagen etter klekking begynner fjærdrakten å vise seg, de er flyvedyktig etter snaut 7-10 dager og fuglen er fullt utfarget rundt 4 uker. Fuglene er kjønnsmodne ved ca 5-6 ukers alder, og hønene legger etter dette i gjennomsnitt 1 egg pr. dag under optimale forhold. Japansk Vaktel ruger meget sjelden eggene selv, og selv om det er mulig å la f.eks dverhøner ruge de ut, er det beste alternativet å bruke rugemaskin. Japansk Vaktel har en forholdsvis kort livssyklus. Gjennomsnittlig levetid er ca 1-1,5 år.

Image

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett