Det er svømmefugl som er Mikal,s store interesse. Flere arter gjess, hawaiigås, dverg candagås, hvitkinngås og canadagås går i volierene. Av ender har han blant annet krikkand, prydand, hvitøyeand, brudeand, sørblessand og mandarinand.
Canadagjessene gikk i en voliere med en naturlig bekk gjennom. Av og til er de på svømmetur i havet....