Prisliste - svømmefugl

Veiledende priser på omsetning av svømmefugl i hobbyoppdrett. Gi oss gjerne tilbakemelding på listen. Prisene er pr. par for voksne fugler. Ungfugl hos ville arter blir her definert som fugl fram til ca 6 mnd. alder.

Listen er utarbeidet av Tormod Sæthre for Prydfugler.no

Engelsk
Norsk
Pris/voksne               Ungfugl
Screamers        
Gjeterfugler
-
Horned screamer
Horngjeterfugl
Northern screamer
Kragegjeterfugl
Southern screamer
Svarthalsgjeterfugl
Magpie geese
Skjæregås
-
Magpie goose
Skjæregås
Whistlingducks / Treeducks
Plystreender
-
White-faced whistling duck
Maskeplystreand
Black-bellied whistling duck
Rødnebbplystreand
Spotted whistling duck
Perleplystreand
West-Indian whistling duck
Palmeplystreand
Fulvous whistling duck
Brunplystreand
2500                             2000
Plumed (Eyton's) whistling duck
Prydplystreand
Wandering whistling duck
Hetteplystreand
Lesser whistling duck
Småplystreand
White-backed duck
Hvitryggand
Northern geese
Gjess
-
Swangoose
Svanegås
3500                           3000
Swangoose
Svanegås(tamformen)
1200                              800
Greylag goose
Grågås
  600                              400
Bean goose
Sædgås
Pink-footed goose
Kortnebbgås
Bar-headed goose
Stripegås
3500                           3000 
Greater White-fronted goose
Tundragås
Lesser White-fronted goose
Dverggås
2000                            1600   
Emperor goose
Keisergås
3500                                 3000
Snowgoose
Snøgås
3800                                3400
Ross' goose
Eskimogås
Canadagoose
Kanadagås
1100                                  800
Hawaiian goose (Nene)
Hawaiigås
3500                                  3000
Brentgoose
Ringgås
1900                                1500
Barnacle goose
Hvitkinngås
1700                                1200  
Red-breasted goose
Rødhalsgås
4500                                  4000
Swans
Svaner
-
Coscoroba swan
Coscorobasvane
Black-necked swan
Svarthalssvane
9800                                  7000
Black swan
Svartsvane
5500                                  4500
Mute swan
Knoppsvane
4000                                  3000
Trumpeter swan
Trompetersvane
Whooper swan
Sangsvane
Whistling swan
Dvergsvane
Bewick's swan
-
Waterfowl Oddities
Sjeldenheter
-
Cape barren (Cereopsis) goose
Hønsegås
5000                                  4000
Spur-winged goose
Sporegås
Comb duck
Kamand
Freckled duck
Fregneand
Pink-eared duck
Leppeand
Sheldgoose & Shelducks
Smågjess, gravender og rustender
-
Blue-winged goose
Blåvingegås
3200                                   2500
Egyptian goose
Niland
3200                                   2500
Orinoco goose
Amazongås
Andean goose
Andesgås                                
3800                                   3000
Magellan (Upland) goose
Sebragås                                
3800                                   3000
Kelp goose
Taregås
Ashy-headed goose
Gråhodegås                            
3800                                   3000
Ruddy-headed goose
Brunhodegås                          
3800                                   3000
Common shelduck
Gravand
1300                                    800
Radjah shelduck
Beltegravand
2900
Ruddy shelduck
Rustand
1800                                   1100
Cape shelduck
Kapprustand
2700
Paradise shelduck
Maorirustand
2600                                   1800
Australian shelduck
Praktrustand
2600                                   1800
Steamer ducks
Skovleender
-
Flying Steamer duck
Patagoniaskovleand
Falkland Steamer duck
Falklandsskovleand
Magellanic Steamer duck
Chileskovleand
White-headed Steamer duck
Hvithodeskovleand
White-water ducks
Fossender
-
Torrent duck
Strømand
New-Zealand Blue duck
Kaskadeand
Salvadori's duck
Tigerand
Perching ducks
Treender
-
White-winged wood duck
Jungeland
Muscovy duck
Knoppand (Moskusand - tamformen)
  400                                     250
Muscovy duck
Knoppand (Moskusand)
3500
Hartlaub's duck
Mahogniand
Maned duck
Mankeand
American wood duck
Brudeand
1000
Mandarin duck
Mandarin and                           
  800                                    600 
African Pygmy goose
Praktdvergand
Cotton Pygmy goose
Beltedvergand
Green Pygmy goose
Grønndvergand
Brazilian duck
Brasiland
Dabbling duck
Gressender
Ringed teal
Prydand
1800                                     1200
Cape teal
Kappand
Crested duck
Duskand
Spectacled duck
Bronsevingeand
2400
Gadwall
Snadderand
1600
Falcated duck
Sibirand
Chiloé wigeon
Sørblesand
1700                                     1200
European wigeon
Brunnakke
1400                                     1000
American wigeon
Amerikablesand
2000
Mallard duck
Stokkand                                   
  300                                     200
American Black duck
Rødfotand
Mottled (Florida) duck
-
Hawaiian duck (Koloa)
-
Laysan duck
Laysa-and
1400
Philippine duck
Filippinerand
1700
Spot-billed duck
Flekknebband
1700
Pacific Black (Grey) duck
Stripeand
Meller's duck
Madagaskarand
Yellow-billed duck
Gulnebband
1900
African Black duck
Elveand
Blue-winged teal
Blåvingeand
2100
Cinnamon teal
Kaneland
1700
Northern shoveler
Skjeand
1300
Cape shoveler
Kappskjeand
Australian shoveler
Sigdskjeand
Red shoveler
Prikkskjeand
2200
Madagascar (Bernier's) teal
Gasserkrikkand
Andaman teal
-
Grey teal
Gråkrikkand
Chestnut teal
Kastanjeand
1700
New-Zealand Brown teal
-
Auckland Island Flightless teal
Bronseand
Campbell Island Flighless teal
-
Northern Pintail
Stjertand
1600
Eaton's Pintail
-
Yellow-billed Pintail
Spisshaleand
Bahama (White-cheeked) Pintail
Hvitkinnand
1700
Red-billed Pintail
Rødnebband
Speckled teal
Gulnebbkrikkand
2200
Garganey
Knekkand
1600
Baikal teal
Gulkinnand
2600
Green-winged (Common) teal
Krikkand
1100                                     800
Puna teal
-
Versicolored (Silver) teal
Sølvand
1800                                   1100      
Hottentot teal
Hottentottand
2400                                     1800
Pochards
Dykkender
-
Marbled teal
Marmorand
2200                                     1600
Red-crested pochard
Rødhodeand
1600
Rosy-billed pochard
Peposacaand
1500
Southern pochard
Fløyelsand
Canvasback
Kanvasand
Common pochard
Taffeland
1600
Redhead
Kobberhodeand
2500
Australian White-eyed duck
Australdykkand
Madagascar pochard
Alaotraand
Ferruginous pochard
Hvitøyeand
1900                                       1100
Baer's pochard
Amurand
New Zealand scaup
Maoridykkand                           
2200                                       1600
Ring-necked duck
Ringand
2300
Tufted duck
Toppand
1200                                       800
Greater scaup
Bergand
2000
Lesser scaup
Purpurhodeand
Eiders and Sea ducks
Ærfugler, haveender og fiskeender
Common eider
Ærfugl
1100                                        700
Spectacled eider
Brilleærfugl
King eider
Praktærfugl
Steller's eider
Stellerand
Harlequin duck
Harlekinand
Surf scoter
Brilleand
Black scoter
Svartand
White-winged (Velvet) scoter
Sjøorre
Long-tailed duck (Oldsquaw)
Havelle
Bufflehead
Bøffeland
Common goldeneye
Kvinand
1400                                        800
Barrow's goldeneye
Islandsand
3000
Smew
Lappfiskand
Hooded merganser
Hjelmfiskand
2800
Brazilian merganser
Brasilfiskand
Red-breasted merganser
Siland
1900
Scaly-sided (Chinese) merganser
Skjellfiskand
Common merganser (Goosander)
Laksand
1900
Stiff-tailed duck
Stivhaleender
Ruddy duck
Stivhaleand
1900
Lake duck (Argentine Ruddy duck)
Trommeand
Australian Blue-billed duck
Blånebband
Maccoa duck
Kafferand
White-headed duck
Hvithodeand
Masked duck
Maskeand
Musk duck
Pungand
Black-headed duck
Gjøkand