Silkehøns - Foto Olga Salt | Shutterstock

Hva betyr ordet klukkhøne? For en nybegynner på hønsehold er det en del ord og begrep som kan virke fremmede. Klukkhøne er et ord man stifter bekjentskap med tidlig. 

En klukkhøne er ei høne som har begynt å ruge på egg, hun er blitt klukk sier vi. Denne egenskapen er avlet vekk på moderne hønseraser gjennom selektiv avl der andre egenskaper er mere vektlagt, sånn som antall egg og kjøttfylde. Men hos en del prydhøns er dette likevel bevart i større og mindre grad.

Ordet klukkhøne kommer av lydene hun gir fra seg mens hun er i denne fasen, hun klukker. Når hun går av eggene for å spise klukker hun ofte. Hun fortsetter å være klukk helt til eggene er klekt. Mens kyllingene er nyklekte, altså de første dagene, høres gjerne denne klukkingen når hun vil samle kyllingene rundt seg.

Enkelte benytter muligheten til også å legge andre egg under ei høne som er klukk. Klukkhøner kan være flotte rugere som gir tilnærmet 100% klekkeresultat. Dersom eggene tas vekk fra klukkhøna før de klekkes og legges over i en rugemaskin kan nye egg legges under høna, hun vil fortsette å ruge på de. Men dette kan være en hard påkjenning for høna dersom man overdriver, hun mister mye av vekten sin på denne langtidsrugingen.

Blårandet rød wyandott - Foto Racheal Carpenter | Shutterstock

Stoppe en klukk høne

Høner som blir klukk blir liggende på eggene sine og slutter å verpe. Om man ikke vil at høna skal ruge ut kyllinger er dette en uting. Noen er kjent for å bli klukk tvert, og andre raser blir sjelden eller aldri klukk. Det bruker som regel å vare i tre uker, men noen blir liggende lenger siden de ubefruktede eggene ikke klekker.

De fleste slutter å spise i denne tiden, eller spiser svært lite. En klukk høne vil fanatisk passe på sine egg, så det å skille henne fra de andre og la henne hvile noen dager en plass der det ikke er mulighet for å ruge, kanskje sammen med en hane og noen andre høner vil hun slutte å være klukk, i vertfall for en stund. Pass selvfølgelig på at hun har vann og mat. På høner som ikke er så besatt på å være klukk kan det hjelpe å løfte henne av eggene to ganger om dagen og fjerne eggene, gi henne i mellomtiden noe å spise og drikke utenfor hønsehuset.

De beste klukkhønene

Det er enkelte raser som utmerker seg med å bli oftere klukk enn andre raser. De har altså lettere for å begynne å ruge på sine egg enn andre raser.

  • Silkehøns
  • Dvergkocin
  • Sussex
  • Brahma

Også andre raser kan man være heldig med, Wyandotter, Orpington med flere.

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett