Rugetider - svømmefugl

Tabellen inneholder rugetidene for en del av de mest kjente artene
i et hobbyoppdrett. Listen vil etter hvert bli komplettert med flere arter.
Navn Latinsk navn Rugetid - dager
Ender
Stjertand Anas acuta 21 - 23
Snadderand Anas strepera 25 - 27
Sibirand Anas falcata 25 - 26
Skjeand Anas clypeata 25 - 27
Brunnakke Anas penelope 22 - 25
Amerikablesand Anas americana 22 - 25
Sørblesand Anas sibilatrix 24 - 25
Krikkand Anas crecca 21 - 23
Knekkand Anas querquedula 21 - 25
Kaneland Anas cyanpterat 24 - 25
Gulkinnand Anas formosa 23 - 26
Sølvand Anas versicolor 24 - 26
Prydand Callonetta leucophrys - 29 -
Mandarinand Aix galericulata - 31 -
Brudeand Aix sponsa 28 - 32
Moskusand Cairina moschata - 35 -
Toppand Aythya fuligula 23 - 25
Taffeland Aythya ferina 24 - 26
Hvitøyeand Aythya nyroca 25 - 27
Stivhaleand Oxyura jamaicensis 23 - 26
Kvinand Bucephala clangula 27 - 32
Gjess
Stripegås Anser indicus - 27 -
Rødhalsgås Branta ruficollis - 25 -
Hvitkinngås Branta leucopsis - 25 -
Kortnebbgås Anser brachyrhynchus 25 - 27
Svaner
Svart svane Cygnus atratus - 36 -

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett