Artikkelindeks

rugingNoe av det mest fascinerende med hobbyhold av fugler er å følge prosessen fra egglegging til nyklekt kylling. Når du hører de første lydene fra egget og ser kyllingen arbeide seg ut av egget, da står alt annet rundt deg stille. Det mest naturlige og vanligvis sikreste, er å la fuglen selv ruge ut sine egg. Men av diverse grunner kan det være mest praktisk å bruke ei rugemaskin. En tredje mulighet er å la en annen fugl som er klukk, ruge ut eggene.

 

På denne siden vil du få en kort oversikt over aktuelle problemstillinger i forbindelse med oppbevaring og ruging av egg.

Oppbevaring av rugeegg
Viktig å huske er at egg ikke tåler kuldegrader. Alle fugler legger et visst antall egg før de begynner å ruge på de. Noen ganger kan det skje at eggleggingen begynner så tidlig på våren at det oppstår frostnetter. Ta da eggene inn og lagre de til frosten forsvinner. Fuglen bruker som regel 1-2 uker på egglegging, derfor kan de lagrede eggene legges tilbake i reiret når temperaturen er kommet på pluss.

Befruktede egg har et levende embryo i seg. Dødeligheten øker ved lagring av rugeeggene i både for høy og for lav temperatur. Rugeegg bør ikke lagres i høyere temperatur enn 22 grader, og ikke ved lavere temperatur enn 8 grader.  

Vilkårene eggene lagres under er viktig for resultatet:

1. Eggene bør ikke lagres i kjøleskapet.

2. Benytt et rom med lite ferdsel(slamring med dører gir rystelser)

3. Temperaturen bør ligge på 12-16 grader celsius, med en luftfuktighet på ca.70%

4. Høyere romtemperatur gir kortere lagringstid.

5. Eggene må stå på et stødig underlag.

6. Bruk eggbrett eller kartonger til eggene.

7. Plasser en kloss eller lignende under den ene siden på brettet.

8. Om kvelden plasseres klossen under den andre siden på brettet.

9. Eggene skal altså skiftesvis helle mot venstre og høyre.

10. Eggene vendes to ganger for dagen for å unngå at hinnen på egget fester seg mot innsiden av egget.

11. Følges ovenstående kan eggene lagres ca.14-16 dager.

12. Andeegg har ikke så lang lagringstid som hønseegg, 7-10 dager.

13. Før eggene legges i maskin eller under fostermor, bør de få noen timer i romtemperatur for å unngå en brå temperaturøkning.

14. Desto ferskere egg desto bedre klekkeresultat.

Ender som fostermor

ImageEr du så heldig å ha ei and som er i hekkeform(klukk), kan du bruke den til å ruge ut både dens egne egg og egg du har fra andre ender. Eggenes størrelse må samsvare litt med fostermor sine. De fleste ender kan nok ruge hverandres egg. Moskusanda er en av de største endene, den er en meget god ruger og fostermor. Den blir også klukk 2-3 ganger i året. Pass på at den ikke ligger på for mange egg, 15-20 stykker er som regel nok alt etter eggenes størrelse. Gjess kan også brukes til utruging av egg. Gjessene er generellt større og tyngre, derfor er de ikke særlig egnet til å ruge ut egg fra de minste prydendene.

 

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett