Artikkelindeks

 

 

Høns som fostermor

Det er vanlig å bruke høns som fostermødre og legge eggene i maskin noen dager før klekking. Egg fra svømmefugl krever høyere fuktighet enn hønseegg. Spray derfor eggene med lunkent vann når høna er av eggene.

Egg fra svømmefugl

Generellt krever egg fra svømmefugl høyere fuktighet i maskinen en fra foreks. høns. Under ruging bør fuktigheten ligge på 50-70 %. De siste dagen før klekking bør den opp i 70-90%.

Egg fra høns og fasaner

Egg fra fasaner og høns skal ha en relativ fukt på 40-50% under rugingen. De 3 siste dagene i rugetiden bør fukten økes til 60-65%.

Ruging i maskin

Bruk av rugemaskin ved ruging av egg er ofte praktisk når du har en del egg som skal ruges ut. Ei rugemaskin kan være like pålitelig som ei rugende and eller høne. Men det skal samtidig sies at ruging i maskin nødvendigvis ikke betyr et vellykket resultat. Her skal du i samarbeid med rugemaskina overta den naturlige prosessen hos en rugende fugl. Det blir flere variable faktorer å ta hensyn til, og passe på. Vi kan dele rugemaskinene in i to typer: Den ene er flatrugere, maskiner designet for bare et lag med egg. De er som regel uten vifte til fordeling og sirkulering av luften. Den andre typen er motorrugere med plass til flere lag med egg og motor til sirkulering av luften i maskina. Ved siden av disse to typene har vi bruken av ruge- og klekkemaskiner seperat. Det vil si at noen dager før eggene klekkes blir de lagt i en klekkemaskin, designet til å ta i mot kyllingen når den kommer ut av egget. Fordelen med dette alternativet er bedre hygiene samt en mer praktisk løsning.

Fem viktige faktorer

De fem viktigste faktorene som påvirker ruging i maskin er temperatur, lufting, fuktighet, vending, og avkjøling.

Temperatur:

Den har den mest viktige virkningen på utviklingen av kyllingen i egget. I ei rugemaskin kan temperaturen lett reguleres ved hjelp av en termostat. Se tabell under. Den er veiledende for ender,gjess og svaner. For høns ligger den relative fuktigheten på ca. 45 - 55%. Tabellen under er ikke ufravikelig. Les bruksanvisningen på din rugemaskin. Det er viktig hvor produsenten har plassert termometer for avlesing av temperaturen.

Veiledende for ender,gjess og svaner

Dag                   Temperatur                   Fuktighet                     Rugemaskin  

1-24                 37,5 - 37,6 celsius              50 - 70 %                    Starter

25-28               37,3 - 37,5 celsius               70 - 90 %                    Klekker

Lufting:

Det er viktig at lufta kan transporteres til forskjellige deler av maskina. Varme, fuktighet og frisk luft skal nå alle eggene. Motorrugere er nok de mest effektive for utskifting av luft. Forsøk har vist at vifter med saktere gange er mer effektive på andeegg enn vifter med hurtig gange. Årsaken skal ligge i forskjell på embryet i egget.

 

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett