Artikkelindeks

 

 

Fuktighet:

Som vist i tabellen ovenfor skal fuktigheten i maskina være høyere når egget skal klekkes. I en del maskiner reguleres den automatisk når du har stilt inn på det aktuelle tallet. Vannet fylles i en beholder for videre utslipp til maskina etter behov. For de rimeligere modellene må du selv passe på å sørge for rette fuktighet. Det kan være greit å ha en fuktighetsmåler til dette. Vannet kan plasseres i ei skål i bunnen av maskina, eller sprayes på eggene til faste tidspunkt hver dag. Klimatiske forhold der du bor kan også virke inn på hvor mye vann du skal bruke i maskina. Dersom det ikke er ekstrem tørr luft der maskinen skal stå,(varmekabler i gulvet e.l.) kan det være nok å tilsette vann i skålen i maskina bare de tre siste dagene. Altså når eggene skal klekkes. For egg fra svømmefugl bør det i de fleste tilfeller være vann i maskina fra første uke. Eventuelt at eggene dyppes i lunkent vann/sprayes hver dag. For mye vann til eggene kan føre til at kyllingene vokser for raskt, og blir kvelt i egget på slutten.

Vending:

Fuglene vender selv sine egg mange ganger om dagen. Det samme må egg i maskin. I enkelte maskiner vendes eggene hver time 90 grader til den ene siden, og så 90 grader til den andre. Dersom du ikke har ei maskin som vender eggene automatisk må du vende de selv manuelt to til tre ganger om dagen. Sett gjerne ett merke på den ene siden sånn at de blir riktig vendt hver gang. Og husk, egg skal bestandig stå med den spisse enden ned. I mange maskiner er det kun mulighet til at egget ligger på siden. Egget vendes bestandig tilbake og fram, aldri rundt sin egen akse.

Avkjøling:

I naturen forlater fuglen eggene for opptil en halv time om gangen hver dag. De kjøles da ned til 10 - 12 grader C. Eggene får da lufte seg og gasser får forlate egget lettere. Det kan derfor være lurt å lufte eggene, la døra på maskina stå åpen 15 - 20 minutter hver dag. Det er nødvendig for flatrugere! De får ikke den samme sirkuleringen av luft som motorrugere.

Identifiser problemer:

1. Ingen utvikling = ubefruktet egg eller tidlig død. (gjennomlyst etter 8 dager)
2. Befruktet egg med blodårer. (gjennomlyst etter 8 dager)
3. Rød eller svart flekk = tidlig død. (gjennomlyst etter 8 dager)
4. Embryo med rød ring = tidlig død (gjennomlyst etter 8 dager)
5. Levende embryo med nebbet i luftrommet. (klekker i løpet av 48 timer)
6. Normal utvikling av luftrommet, avhengig av antall dager i ruging. (skissen viser utvklingen av egg fra hønsekyllinger, svømmefugl bruker flere dager)

Image

 

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett