På denne siden vil du få en kort oversikt over aktuelle problemstillinger i forbindelse med oppbevaring og ruging av egg.

Oppbevaring av rugeegg
Viktig å huske er at egg ikke tåler kuldegrader. Alle fugler legger et visst antall egg før de begynner å ruge på de. Noen ganger kan det skje at eggleggingen begynner så tidlig på våren at det oppstår frostnetter. Ta da eggene inn og lagre de til frosten forsvinner. Fuglen bruker som regel 1-2 uker på egglegging, derfor kan de lagrede eggene legges tilbake i reiret når temperaturen er kommet på pluss.

Befruktede egg har et levende embryo i seg. Dødeligheten øker ved lagring av rugeeggene i både for høy og for lav temperatur. Rugeegg bør ikke lagres i høyere temperatur enn 22 grader, og ikke ved lavere temperatur enn 8 grader.  

Vilkårene eggene lagres under er viktig for resultatet:

1. Eggene bør ikke lagres i kjøleskapet.

2. Benytt et rom med lite ferdsel(slamring med dører gir rystelser)

3. Temperaturen bør ligge på 12-16 grader celsius, med en luftfuktighet på ca.70%

4. Høyere romtemperatur gir kortere lagringstid.

5. Eggene må stå på et stødig underlag.

6. Bruk eggbrett eller kartonger til eggene.

7. Plasser en kloss eller lignende under den ene siden på brettet.

8. Om kvelden plasseres klossen under den andre siden på brettet.

9. Eggene skal altså skiftesvis helle mot venstre og høyre.

10. Eggene vendes to ganger for dagen for å unngå at hinnen på egget fester seg mot innsiden av egget.

11. Følges ovenstående kan eggene lagres ca.14-16 dager.

12. Andeegg har ikke så lang lagringstid som hønseegg, 7-10 dager.

13. Før eggene legges i maskin eller under fostermor, bør de få noen timer i romtemperatur for å unngå en brå temperaturøkning.

14. Desto ferskere egg desto bedre klekkeresultat.

Ender som fostermor

ImageEr du så heldig å ha ei and som er i hekkeform(klukk), kan du bruke den til å ruge ut både dens egne egg og egg du har fra andre ender. Eggenes størrelse må samsvare litt med fostermor sine. De fleste ender kan nok ruge hverandres egg. Moskusanda er en av de største endene, den er en meget god ruger og fostermor. Den blir også klukk 2-3 ganger i året. Pass på at den ikke ligger på for mange egg, 15-20 stykker er som regel nok alt etter eggenes størrelse. Gjess kan også brukes til utruging av egg. Gjessene er generellt større og tyngre, derfor er de ikke særlig egnet til å ruge ut egg fra de minste prydendene.

 


 

 

Høns som fostermor

Det er vanlig å bruke høns som fostermødre og legge eggene i maskin noen dager før klekking. Egg fra svømmefugl krever høyere fuktighet enn hønseegg. Spray derfor eggene med lunkent vann når høna er av eggene.

Egg fra svømmefugl

Generellt krever egg fra svømmefugl høyere fuktighet i maskinen en fra foreks. høns. Under ruging bør fuktigheten ligge på 50-70 %. De siste dagen før klekking bør den opp i 70-90%.

Egg fra høns og fasaner

Egg fra fasaner og høns skal ha en relativ fukt på 40-50% under rugingen. De 3 siste dagene i rugetiden bør fukten økes til 60-65%.

Ruging i maskin

Bruk av rugemaskin ved ruging av egg er ofte praktisk når du har en del egg som skal ruges ut. Ei rugemaskin kan være like pålitelig som ei rugende and eller høne. Men det skal samtidig sies at ruging i maskin nødvendigvis ikke betyr et vellykket resultat. Her skal du i samarbeid med rugemaskina overta den naturlige prosessen hos en rugende fugl. Det blir flere variable faktorer å ta hensyn til, og passe på. Vi kan dele rugemaskinene in i to typer: Den ene er flatrugere, maskiner designet for bare et lag med egg. De er som regel uten vifte til fordeling og sirkulering av luften. Den andre typen er motorrugere med plass til flere lag med egg og motor til sirkulering av luften i maskina. Ved siden av disse to typene har vi bruken av ruge- og klekkemaskiner seperat. Det vil si at noen dager før eggene klekkes blir de lagt i en klekkemaskin, designet til å ta i mot kyllingen når den kommer ut av egget. Fordelen med dette alternativet er bedre hygiene samt en mer praktisk løsning.

Fem viktige faktorer

De fem viktigste faktorene som påvirker ruging i maskin er temperatur, lufting, fuktighet, vending, og avkjøling.

Temperatur:

Den har den mest viktige virkningen på utviklingen av kyllingen i egget. I ei rugemaskin kan temperaturen lett reguleres ved hjelp av en termostat. Se tabell under. Den er veiledende for ender,gjess og svaner. For høns ligger den relative fuktigheten på ca. 45 - 55%. Tabellen under er ikke ufravikelig. Les bruksanvisningen på din rugemaskin. Det er viktig hvor produsenten har plassert termometer for avlesing av temperaturen.

Veiledende for ender,gjess og svaner

Dag                   Temperatur                   Fuktighet                     Rugemaskin  

1-24                 37,5 - 37,6 celsius              50 - 70 %                    Starter

25-28               37,3 - 37,5 celsius               70 - 90 %                    Klekker

Lufting:

Det er viktig at lufta kan transporteres til forskjellige deler av maskina. Varme, fuktighet og frisk luft skal nå alle eggene. Motorrugere er nok de mest effektive for utskifting av luft. Forsøk har vist at vifter med saktere gange er mer effektive på andeegg enn vifter med hurtig gange. Årsaken skal ligge i forskjell på embryet i egget.

 


 

 

Fuktighet:

Som vist i tabellen ovenfor skal fuktigheten i maskina være høyere når egget skal klekkes. I en del maskiner reguleres den automatisk når du har stilt inn på det aktuelle tallet. Vannet fylles i en beholder for videre utslipp til maskina etter behov. For de rimeligere modellene må du selv passe på å sørge for rette fuktighet. Det kan være greit å ha en fuktighetsmåler til dette. Vannet kan plasseres i ei skål i bunnen av maskina, eller sprayes på eggene til faste tidspunkt hver dag. Klimatiske forhold der du bor kan også virke inn på hvor mye vann du skal bruke i maskina. Dersom det ikke er ekstrem tørr luft der maskinen skal stå,(varmekabler i gulvet e.l.) kan det være nok å tilsette vann i skålen i maskina bare de tre siste dagene. Altså når eggene skal klekkes. For egg fra svømmefugl bør det i de fleste tilfeller være vann i maskina fra første uke. Eventuelt at eggene dyppes i lunkent vann/sprayes hver dag. For mye vann til eggene kan føre til at kyllingene vokser for raskt, og blir kvelt i egget på slutten.

Vending:

Fuglene vender selv sine egg mange ganger om dagen. Det samme må egg i maskin. I enkelte maskiner vendes eggene hver time 90 grader til den ene siden, og så 90 grader til den andre. Dersom du ikke har ei maskin som vender eggene automatisk må du vende de selv manuelt to til tre ganger om dagen. Sett gjerne ett merke på den ene siden sånn at de blir riktig vendt hver gang. Og husk, egg skal bestandig stå med den spisse enden ned. I mange maskiner er det kun mulighet til at egget ligger på siden. Egget vendes bestandig tilbake og fram, aldri rundt sin egen akse.

Avkjøling:

I naturen forlater fuglen eggene for opptil en halv time om gangen hver dag. De kjøles da ned til 10 - 12 grader C. Eggene får da lufte seg og gasser får forlate egget lettere. Det kan derfor være lurt å lufte eggene, la døra på maskina stå åpen 15 - 20 minutter hver dag. Det er nødvendig for flatrugere! De får ikke den samme sirkuleringen av luft som motorrugere.

Identifiser problemer:

1. Ingen utvikling = ubefruktet egg eller tidlig død. (gjennomlyst etter 8 dager)
2. Befruktet egg med blodårer. (gjennomlyst etter 8 dager)
3. Rød eller svart flekk = tidlig død. (gjennomlyst etter 8 dager)
4. Embryo med rød ring = tidlig død (gjennomlyst etter 8 dager)
5. Levende embryo med nebbet i luftrommet. (klekker i løpet av 48 timer)
6. Normal utvikling av luftrommet, avhengig av antall dager i ruging. (skissen viser utvklingen av egg fra hønsekyllinger, svømmefugl bruker flere dager)

Image