Indisk påfugl hann - Foto Tormod Sæthre Beskrivelse: En stor fugl det ikke går an å ta feil av, foruten artsfrenden grønn påfugl. Hannen har et langt slør med halefjær, dekt av øyer. Den litt mindre hunnen mangler dette lange halesløret, og er mere anonym i fargene. Hannen har blå hals, men hunnen sin er grønnlig med grått i seg. I sitt tredje år er hannen fullt utvokst, og befruktingsdyktig. Halen fortsetter å vokse i to til tre år til. Den feller fjær i slutten av sommeren.

Det er flere mutasjoner av indisk påfugl, hvite, brokete, sortvingede for å nevne de mest vanlige.

Utbredelse: Pakistan, India og Sri Lanka. Den er nasjonalfugl i India. Forøvrig er den utbredt i dyreparker og private parker over en stor del av verden.

Habitat: Holder til i områder med spredt innslag av skog, busker og skoglysninger, kulturlandskap, samt nær bosatte områder.

 

Indisk påfugl hunn - Foto Tormod Sæthre Hekking: Hunnen legger 6-8 egg, i et oppdrett kan den legge tre ganger i året. Eggene klekkes etter 28 dager. Påfugler kan gå fritt, de holder seg som regel i området de er vokst opp på. De er nærmest altetende, veldig begeistret for blant annet ripsbær på høsten. Ellers er kraftfor beregnet på høns bra for, samt korn som havre og mais.

 

Oppdrett: Indisk påfugl er hardføre fugler, de tåler godt den norske vinteren. Sørg likevel for et ly fior vær og vind til de om de skal være ute året rundt. Ungfuglene er ikke like hardføre som de voksne, det anbefales derfor å holde første års fugler inne på vinteren. Skal de gå i en voliere bør det være god plass, minimum 45 kvadratmeter. På kveldene vil de vagle seg i et tre for natten dersom de går fritt. Flere hunner kan gå sammen med en hann.

Indisk påfugl svartskuldret hunn - Foto Tormod Sæthre

Før du anskaffer deg påfugler bør du være obs på at hannen har et meget høylydt kallerop. For eventuelle naboer kan det bli en plage.

Lyd:

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett