Utbredelse: Finnes opprinnelig i nord-østlige Kina. Er utrydningstruet, lever bare i detet området.

Habitat: Fjellområder med innslag av skog opp til 2600 meter over havet. På vinteren trekker den ned til ca 1100 meter. Opptrer gjerne i grupper på flere av samme art.

Oppdrett/hekking: Har bare en partner. Legger befruktede egg andre året. Plasserer reiret godt gjemt på bakken. Legger 5-8 egg fra tidlig i april - juni. Eggene klekeks etter 26-27dager. Ørefasanene er gravere, bruker nebbet til å grave etter røtter, mark og biller. Volieren bør være minst 30 kvadratmeter.

 

 

 

Hør lyden av brun ørefasan.