Jungelhøns hann - Foto Tormod Sæthre Beskrivelse: Dette er stamfedrene til våre tamhøns. Bankivahønsene med de fem underartene har vært den viktigste fuglearten for menneskene. De er ikke nært beslektet med de andre fasanartene. Jungelhøns som er navnet på slekten, er meget tilpasningsdyktige.

Også på to andre viktige områder har bankivahønsen vært til stor hjelp for menneskene. I slutten av 1930- årene kunne forskere utvikle en vaksine mot malaria ved hjelp av studier på disse fuglene som var angrepet av mosquitoen.
Senere studier hjalp oss til å raskt identifisere AIDS -viruset.

Utbredelse:

Opprinnelig er bankivahønsen fra Pakistan, India, Malaysia, Java og Sundaøyene.

Jungelhøns kylling - Foto Tormod SæthreBiotop:
De lever oftest i lavere høyder enn andre fasaner, men kan finnes fra havnivå og helt opp til 1800 meters høyde. De kan fint gå i volierer sammen med andre fasaner. Men ikke to bankivahaner i samme voliere. Flere høner på en hane er å anbefale. Minimum størrelse på voliere: ca.14 kvadratmeter. For og beholde gressbunn er det fordel med større plass. 8-10 egg klekkes etter 19-21 dager. Legger befruktede egg første året.

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett