Utbredelse: Arten etablerte seg som hekkefugl i Norge mot slutten av 1800-tallet og var i en periode tallrik på Østlandet og nord til Trøndelag (Haftorn 1971). Særlig kalde vintrer, som på 1940-tallet, gjorde trolig at arten gradvis forsvant. Enkelte hekkende par hos oss nå består trolig bare av utsatte fugler. Sterk nedgang i Europa fra 1980 til ca. årtusenskiftet, men bestanden ser her ut til å ha stabilisert seg på et lavt nivå etter det (EBCC 2014). Arten plasseres til rødlistekategori RE. Ellers er den utbredt over det meste av Europa, og østover mot Kina.

Biotop:
Trives i åpent landskap, både dyrket og udyrket. Spiser grønne plantedeler, frø, insekter. Legger egg første året. 
Hekker i april-juni, 10-20 egg som ruges i 25 dager, legger egg ett år gamle. Legger egg i flere perioder i samme sesong. Ungene er flyvedyktige etter 13-14 dager. Reiret legges på bakken. Skal man få den til å ruge selv bør man ha en stor, beplantet voliere der den ikke blir for mye forstyrret. På vinteren kan de gå sammen i grupper, men det anbefales ikke når paringstiden nærmer seg.

Foto Voodison328 | Shutterstock Da vil det føre til slåssing, de bør derfor settes sammen i par i god tid. Meget hardføre fugler, som tåler den nordiske vinteren godt.

Forsøk utført har vist at rapphøns som avles på gjennom ruging og klekking i rugemaskiner har en lengre eggleggingssesong enn rapphøns fra egg ruget ut av rapphøna selv. Resultatet er flere egg i en og samme sesong ved bruk av rugemaskin til ruging og klekking.