I de siste årene er det i Thailand gjort mye arbeid for å bevare dens siste hovedhabitat. I Indonesia har World Pheasant Association opprettet en pilotstudie for å finne ut mer om dens adferd.

Biotop::
Utbredelsesområdet er helt fra Burma i nord til Javaøyene i sør.

ImageUtbredelse:
Den lever som den indiske påfuglen i lavereliggende områder, de fleste i høyder fra 900 til 1200 meter. Liker å sitte i skogkanten i lysninger i skogen, og ved elvebanker. Der "scanner" den området for å se etter farer hele tiden. Sitter en plass der den lett kan ta til vingene og flykte ved fare. Minimum størrelse på voliere: 37 kvadratmeter. Befruktede egg tredje året. 4-6 egg klekkes etter 28 dager.