Foto Walter Eastland | ShutterstockBeskrivelse: Nordkrattvaktel, eller bobwhitevaktel som den også kalles på norsk, er en meget god flyver og en av de aller mest populære vaktlene hos hobbyoppdrettere. Det sies å være 44 arter av vaktel, og 22 underarter av nordkrattvaktel. Hanner som ikke har funnet en partner har det karakteristiske kalleropet "bob-bob-white".

Når maken er funnet sløyfer den det første "bob". Begge er like i farge unntatt det hvite rundt øyne og i strupe på hannen som er brungult på hunnen.
Det er en liten fugl, veier 140 to 170 gram, 20 til 25 cm lang, med et vingespenn på 9 - 12 cm.
Man har funnet bevis for at både hann og hunn kan ruge ut eggene, og fostre opp ungene.

Utbredelse:
Er utbredt mer enn noen annen vaktel, fra Canada til sørlige Mexico.

ImageBiotop:
Trives i en blanding av skog, busker, gress, og jorder. De er sosiale fugler og er ofte å se i grupper opp til 30 individer. Nordkrattvaktler er i hovedsak frøspisere, men har også mange planter på matseddelen, samt animalsk for. Sånn som biller, insekter, og larver. Frukt som er kjøttfullt liker de også godt. La en hann gå sammen med 4 hunner, eller ha en gruppe med hanner i klart undertall. De er klare for egglegging etter 140 dager. Kyllingene bør ha god plass ettersom de har lett for å hakke på hverandre.

Egg
Rugetid
Eggleggingsalder
Hvite
21-24
140 dager

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett