Cabot tragopan hann - Foto Tormod Sæthre Beskrivelse: Cabot Tragopan er en stor fugl, 61 cm lang, som lever vilt i Sør-øst Kina. Det svarte hodet er omgitt av guloransje skinn. Toppen av hodet er rød-oransje. Det er to underarter, Tragopan caboti caboti, T. c. guangxiensis.

Hunnen er litt mindre, med brunsvart kropp, mere grå underside,  med hvite spetter. Det er en truet art med antatt færre enn 10 000 individer, og bestanden minker.  Forekomsten av Cabot tragopan er sterkt knyttet til treet Daphniphyllum macropodum. Den både hekker i dette treet, samt at frukt og blader fra det er en vikig matkilde.

 

I tillegg lever den av blad og nøtter fra eik, bregner, villbringebær, azalea(blomster fra rhododendron), samt bær og frukt fra en rekke andre busker og trær.

 

Cabot tragopan hunn - Foto Tormod Sæthre Utbredelse: Lever i fjellene i Sør-øst Kina, nærmere bestemt Zhejiang, Jiangxi, Hunan, Guangdong, Guangxi og Fujian.

 

Habitat: Subtropisk eviggrønn skog med bredbladede trær i områder fra 600 til 1800 meter over havet, samt også åpne områder over tregrensen.

 

Hekking: Lager reir i store trær nær toppen av treet. Man har også registrert at den hekker i kunstig lagde reir. Reiret lages av blader, fjær, mose og gress. Den kan også lage reiret på bakken ved å skrape opp en grop med klørne. Hekker fra mars til april, og legger 2 - 4 egg fra sitt andre leveår. Eggene ruges i 28 dager. Med en gang kyllingene er klekt er de i stand til å flyge.

Cabot tragopan hunn - Foto Tormod Sæthre

Lyd:

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett