Beskrivelse: 50 cm, ca 1.5 kg, hunnen ca 1,2 kg. Karakteristisk perlehøne med svarte fjær på hodet som danner en topp. I all hovedsak stille og sky fugler. Flyr opp i nærmeste tre når de blir forstyrret. Vanlig i flokker på tyve og mer, men danner par i hekkesesongen. Så snart kyllingene er istand til å finne sin egen mat er de tilbake i flokker.

Utbredelse: Finnes i Afrika: Somalia, Kenya, Tanzania, også på øyene i Zanzibar og Tumbatu.

Biotop: Trives i bevokste områder, finner maten blant løv i undervegetasjonen. Men finnes også i mere åpent terreng med gressletter. Lever av insekter, frø, røtter, og nye skudd. I fangenskap fores de også med frukt, melorm, grøntfor, og hønsefor. Hund og - kattefor kan også brukes for å få opp proteininnholdet. I vårt nordiske klima trenger de beskyttelse på vinteren. Legger 2-12, vanligvis 4-7 egg i en grop i bakken der det er langt gress, godt med skjul. Eggene ruges av hunnen og klekkes etter 23 dager.

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett