Utbredelse:
Hekker og finnes i østlige deler av USA, samt enkelte vestlige områder. Villkalkun finnes i to varianter, Ocellated Turkey (Meleagris ocellata), Wild Turkey (Meleagris gallopavo), førstnevnte er utbredt i Mexico og Guatemala, men den den andre som er ganske lik ,er utbredt i Nord-Amrerika.

ImageBiotop:
Åpne skogsområder, plasserer reiret under busker, i høyt gress, eller kratt. Villkalkunen parrer seg med flere hunner, de finner og lager reirplass selv uten hannen. Legger 10-12 egg som er hvite med lyse prikker. De klekkes etter 28 dager. Kyllingene går etter en dag.

Avbildet er en bronsjekalkun hann og en kylling med blanding bronsje og villkalkun.