Foto: T.Sæthre

Beskrivelse:Dette er en lett hønserase med en flott typelinje, en valseformet kropp. Italienerne kan karakteriseres som livlige med litt flyvelyst. De er meget hardføre, og gode eggleggere. Kyllingene utvikles raskt og er enkle å få fram, huden er lysegul.
Hanen stolt med god reisning, hønen rank.

Farvevarianter: Hvite, sorte, gule, blå, røde, brune, oransjehalsede, sølvhalsede, tverrstripete, rødsadlede, blå/rødsadlede, porcelensfargede og lys/colombiafargede.

Vekt:
Hane - 2,0 - 2,2 kg .  Høne - 1,7 - 1,8 kg

Egg: Skallfarge: hvit. Minstevekt for rugeegg: 56 gram.

Avbildet ovenfor 1.1 sølvhalset italiener

Foto og eier: Endre Romuld

 

 

 

Kilder: Skandinavisk Fjærkrestandard m.flere.