Habitat: Som leveområde foretrekker den steder med fuktighet og mye kjerr og løvskog, dette finner den i små bekkedrag og forsenkinger i terrenget. Normalt lever den parvis i revir som varierer i størrelse fra 200 til 400 dekar. 

Jerpeegg - Foto: Sergei Prokhorov | Shutterstock

Hekking: Pardanningen skjer allerede om høsten, og i mai måned legger høna 7-12 egg i en dyp grop innunder en stubbe eller et tre. Rugetiden er på 24–26 døgn. Kyllingene er flyvedyktige allerede 4 døgn etter klekking.

I løpet av de første ukene av livet er kyllingene avhengig av høy energi og virvelløse dyr som insekter, biller og larver, utgjør hoveddelen av dietten. De holder seg sammen med hunnen til høsten. Hanen holder seg innenfor samme revir hele sommeren.

 

Jerpe hunn - Foto: Bildagentur Zoonar GmbH | Shutterstock                                                       Utbredelse : Jerpa er vanlig i Trøndelag og på Østlandet, men bestanden er i tilbakegang. Som leveområde foretrekker den steder med fuktighet og mye kjerr og løvskog, dette finner den i små bekkedrag og forsenkinger i terrenget. Jerpa er et yndet jaktobjekt, både på grunn av sitt fine kjøtt og fordi den er lett å ta.

Slektninger er den nordamerikanske Kragejerpa og Kinajerpa i Sørøst-Asia. I nordlige Russland og Finland, samt tildels Øst-Finnmark finnes en lysere underart som kalles Finlandsjerpe

Lyd: