Utbredelse: Mongolia, nordliget Kina, og sørøstlige Russland. Det er en trekkfugl som hovedsakelig overvintrer i sentrale og østlige Kina.

Habitat: Den holder til på stepper, taiga og fjelldaler nær ferskvann, der den beiter på gress. Svanegåsen svømmer sjelden. Den danner små flokker utenom hekkesesongen.

Oppdrett/hekking: Svanegåsen hekker i par eller i løse grupper nær våtmarker, reiraktiviteten starter i mai. Den legger vanligvis 5–6 egg, men noen ganger opp til 8 egg, som blir lagt i et reir laget av planterester, plassert rett på bakken, ofte på en liten tue for å holde det tørt. Ungene klekker etter 28 dager og er befruktningsdyktige ved 2–3 års alder.