Rødhodeand - Foto T. SæthreBeskrivelse: Rødhodeanda er en relativt stor dykkand. Den voksne hannen er umiskjennelig. Den har et avrundet oransje hode, rødt nebb og svart bryst. Flankene er hvite, ryggen brun, og stjerten svart. Hunnen er hovedsakelig blek brun, med mørkere rygg og isse og et hvitaktig ansikt. Lengden er ca 58 cm, hannen veier ca 1.1 kg og hunnen ca 950 gram.

 

Dette er selskapelige fugler,  de danner store flokker om vinteren, ofte blandet med andre dykkender. De lever hovedsakelig av mat de finner ved dykking eller dabbling(søking i vannoverflaten). De spiser vannplanter, samt små fisk og smådyr som lever i vannet.

Utbredelse: Hovedbestanden finnes fra Svartehavet og Tyrkia østover til Nordvest-Kina. Delvis trekkfugl, blir med stasjonære fugler i Middelhavet og i sør-vestlige områdene av det tidligere Sovjet, Midtøsten, indiske subkontinent, sør-øst Asia.

Habitat:  Store, dype fersk - og brakkvannsjøer, innsjøer og laguner med rikelig vegetasjon rundt, i åpent landskap i innlandet, noen ganger på elvedeltaer og  i elvemunninger, andre skjermede kyster.

Rødhodeand - Foto T. Sæthre Oppdrett/hekking: Legger egg i april/mai, vanligvis ett kull, men legger på nytt dersom eggene går tapt/fjernes. Kan legge egg i andre enders reir. Reiret legges på bakken i tett vegetasjon nær vannkanten, konstruert av røtter, kvister, løv med tykk dunete fôring.  De kremgule eller lys grønne 6-12 eggene klekkes etter 26-28 dager. Andungene er flyvedyktige etter ca 45-50 dager, men kan ta opp til 77 dager. De er i stand til å reprodusere seg ved ett års alder.

 

Lyd fra Rødhodeand:

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett