Beskrivelse: Dette er en liten and med bleke, spraglete grå fjær i hele kroppen og med rosa nebb og rødlige øyne. Svingfjærene har grønt og svart i seg, kantet med hvitt. Hunnen er litt mindre, blekere i farge og mindre flekkete enn hannen. Størrelsen er ca 35 cm, vekten 316-502 gram. Mange ender har høy dødelighet i løpet av hekkesesongen, men fordi begge foreldrene passer andungene, dør færre avkom. Kappanden er gode foreldre og vil ofte aggressivt forsvare ungene sine mot større fugler.

Utbredelse: Sørlige Afrika.

Habitat: Finnes i eller nær grunne innsjøer og myrer i åpent land, laguner, elvemunninger, og tidevannssletter. Lever på vannplanter, plankton, krepsdyr og rumpetroll

Oppdrett: Lager reir på bakken nær vann skjult i vegetasjonen. Legger 7-8 egg som ruges i 25-26 dager, andungene er flygedyktige etter 6 uker, gjennomsnittlig levealder er 20-30 år.

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett