GulkinnandBeskrivelse: Gulkinnand - anas formosa, 39-43 cm. Liten gressand med et iøynefallende hodemønster. Hannen har et kompleks hodemønster, grønn, hvit og svart hode, mørk-spottet rosa bryst, grå flanker, sorte dekkfjær og lang kastanje, svart og hvitaktige skuldre, og mørk marmorering på den hvitaktige buken. Unge hanner ligner hunnen.  Hunnen er i hovdsak brun og har ubrutt øyenbryn. Lyd: Hannen har en dyp, humrende wot-wot-wot, hunner en lav kvakking.

Utbredelse: Den hekker i det østlige Sibir, Russland og opptrer i Mongolia og Nord-Korea. De overvintrer hovedsakelig i Japan, Sør-Korea, som nå har flertallet av overvintringsbestanden, samt fastlands-Kina, og det er en sjelden vinterbesøkende til Taiwan (Kina) og Hong Kong (Kina). I begynnelsen av det 20. århundre, var det en av de mest tallrike ender i Øst-Asia og flokker av mange tusen ble regelmessig rapportert, men en betydelig nedgang fant sted siden 1960-tallet og 1970-tallet.

GulkinnandHabitat: Den hekker i åpne gresstustenger nær vann og i mosegrodde myrer med klynger av selje og lerketre. De overvintrer (i tette ansamlinger) på innsjøer, elver, reservoarer, og jordbruksland, ofte sovende på vannet i løpet av dagen og fôrsøkende i løpet av natten. Det lever av frø og korn, vannsnegler, alger og andre vannplanter. Arten kommer til sin koreanske overvintringssteder fra september, med en topp gjennom oktober og november og retur nord i midten av mars / begynnelsen av april

Hekking: I områder sør for Polarsirkelen, begynner leggingen i slutten av mai, mens lenger nord venter de til juni. De Legger mellom fire og ti egg, de klekker etter 24-25 dager. Hanner og ikke-hekkende hunner myter kort tid etter at eggene klekkes, mens hunner, som fortsetter å ta vare på andungene, begynner sin myting senere mot slutten av juli. Andungene lærer å fly i august, og bli uavhengig av de voksne. På høst og vinter danner de store flokker som flyr i spektakulære mønstre som minner om de som er dannet av stær.

 Oppdrett: Det er hardføre endre som lever lenge. De finner naturlige reir ved foten av en hekk eller et tre, med langt gress rundt er absolutt å foretrekke, men de vil også gjerne bruke bakkereirkasser. Når hunnen har lagt sitt første egg vil hun legge fra åtte til ti egg på påfølgende dager. 

 

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett