Habitat: Våtmarker i høyere høyder; vintre i lavlandssumper, innsjøer og elver

Diett : Altetende arter, den lever av vannbaserte planter og gress, insekter og larver. I fangenskap tilpasser den seg til enhver type diett.

 

Hekking: Stripegåsen hekker i kolonier med tusenvis av eksemplarer. Den legger reiret nær innsjøer og laguner; begge medlemmene av paret bygger hjemmet sitt nær vannet med ekstrem forsiktighet og oppmerksomhet for å unngå angrep fra landlevende rovdyr. Noen ganger er det imidlertid på grunn av nærhet til vannet en risiko for at eggene kan bli kompromittert på grunn av plutselig oversvømmelse av reiret på grunn av stigende vann. I naturen legger hunnen maksimalt 4 egg mens den er i fangenskap, takket være balansert og utvalgt fôr kan hun legge opptil 8. Ungene av stripegås er veldig knyttet til foreldrene, som begge samarbeider i deres omsorg , og vil bli helt uavhengig først etter mange måneder. Ungene har en mattere fjærdrakt enn sine respektive foreldre.