ImageBeskrivelse:
Rødhalsgåsa er den minste gåsa på den vestlige halvkule. Den er lett gjenkjennelig med sin svarte, hvite og kastanjerøde kropp. Det er en utrydningstruet art som hekker på den arktiske tundraen mellom Arktiske sirkelen and 78°N i vest-sentrale Sibir, for det meste på Taimyr halvøyen.

Utbredelse:
Arktiske områder i Russland, da først og fremst Taimyr, ca 70 prosent av alle rødhalsgjess hekker her. Vinteren i tempererte områder langs Svartehavet.


Rdhalsgas_unger_006Habitat:
Rødhalsgjessene ankommer hekkeplassene tidlig i juni, mens snøsmeltingen pågår for fullt. Den lager et enkelt reir på tundraen, noen ganger også ved bratte elvebredder, og bratte skråninger generellt. Reir i nærheten av åpent vann. Hekker i juni-juli, i kolonier på fem -seks par. 3-10 egg klekkes etter 25 dager. Ungene er flyvedyktige etter fem til seks uker. Mytingen pågår 15-20 dager fra midt i juli og ut i august. I hekketida beiter den på diverse gress, bl.a. bomullsgress Eriophorum angustifolium. Utenom hekketida beiter den blant annet på diverse kornsorter og mais .

 

Rdhalsgas_unger_009

 

Oppdrett: I hekketiden bør de holdes parvis. Utenfor hekketiden kan de godt gå sammen i større flokker. Dette er fugler som er avhengig av å beite på friskt gress. Volieren bør helst være 100-200 kvadratmeter, men en dam på 10 - 50 kvadratmeter. På vinteren kan de fores med pellets(kraftfor).

 

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett