ImageBeskrivelse:
Lengde 34 - 38 cm. Den minste eurasiatiske gressanda, hannen lettgjenkjennelig på sitt fargerike hode med den brede grønne stripa på hodet, og rustrød hals/hode ellers. Trekkfugl som særlig overvintrer på De britiske øyer.

Image 
 
Utbredelse:
Nordlige og sentrale Eurasia. Den er trekkfugl, selv om et lite antall overvintrer, først og fremst i de sørvestlige delene av landet. De fleste tilbringer vinteren i de sørlige nordsjølandene. Fra april returnerer krikkanda til hekkeplassene, seinere lenger nord avhengig av når isen forsvinner på hekkeplassen. I trekktidene kan krikkanda forekomme i temmelig store konsentrasjoner, flere tusen kan f.eks. raste i Nordre Øyeren i Akershus dersom vannstanden er gunstig. Om høsten forlater de fleste oss i løpet av september-oktober.


ImageBiotop:
Denne minste av gressendene våre finnes over hele landet, i de fleste typer innsjøer og ferskvann. Den trives i likhet med andre gressender best i grunne næringsrike områder med rik kantvegetasjon. Krikkanda er den av gressendene våre som hekker høyest opp i fjellet, bl.a. finnes på Hardangervidda gode hekkebestander i 1200-1300 meters høyde. Pardannelsen skjer allerede i september og november. De danner monogame forhold hver vinter. Hunnen lager reiret, kan være langt inne i skogen, men ofte rett ved et lite vann i skogen. Det plasseres på bakken gjemt i lynget. Hannen holder vakt og er
tilstede den første tida under rugingen.

 


ImageVanligvis legger hunnen 5-6 egg som ruges i 23 dager. Ungene er mere utsatt for kulde enn sine artsfrender. Hunnen fostrer opp ungene alene.

 

 

 

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett