ImageBeskrivelse: 58 - 63 cm lang. Stor gressand med spottet bryst/underdel. Hvitt parti på bakpart. Karakteristisk svart og gult nebb. Hunnen er mindre en hannen, og ikke så skarpe farger. Kallerop er ganske lik som for stokkand.

Utbredelse: Asia: India, Kina, Burma, Pakistan, Thailand, Sri Lanka, Bangla Desh. Er ofte å se i grupper på femti individer.


Biotop: Finnes i lavlandet i områder med god vegetasjon, ved ferskvannskilder, men også ved kysten i sump og myrområder, elver med stille partier. Bestanden er anslått til å være rundt 50 000 individer på verdensbasis. Reiret legges på bakken i tett vegetasjon nær vann.
ImageEn sjelden gang legges reiret i trær. 7-9 egg ruges i 26 - 28 dager. Ungene flyr etter 7-8 uker.


Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett