ImageBeskrivelse:
Sotsvart kropp, karakteristiskt rødt nebb, svarte bein. Lengre hals i forhold til kroppen enn noen annen svane. Hunnen er litt mindre enn hannen, og har ikke så kraftig rødfarge på nebbet. Ungfuglene er gråbrun, med grått nebb. Får voksen drakt i løpet av det første året.

Utbredelse:
Australia/Tasmania. Innført til New Zealand. Blir stadig mer populær som parkfugl omkring i Europa.


ImageBiotop:
Våtmarker. Der de hekker i kolonier. Beiter på vannvegetasjon i vill tilstand. I fangenskap spiser den mye grønt og pellets for vannfugler. Er som svaner generellt, hardføre. Legger reiret ved vannkanten,bygd opp av gress og annen vegetasjon. 2-8 egg klekkes etter ca.36 dager. Kan legge egg når som helst på året ! Kan være aggressive i hekketida.

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett