ImageBeskrivelse:
Amazongås hører til i underfamilien Tadorninae, gravender og rustender, som blant andre rustand og praktrustand. Den er 61-76 cm lang, har en gråhvit hals og hode med kastanjebrune sider. Overdelen av kroppen er mørk. Den har svarte vinger med et hvitt vingespeil. Føttene er røde og nebbet svart. Kjønnene er like, men hannen er større av vekst.

Utbredelse:
Amazongjessene hekker i tropiske skoger i Sør-Amerika, da sannsynligvis bare i Venezuela, Bolivia og Colombia. Det er en "nær truet" art, med antageligvis mindre enn 25000 individer totalt på verdensbasis.

ImageBiotop:
Den foretrekker innsjøer eller våtmarker i skogsområder, med lett tilgang til åpnere områder.Det er en meget territorial fugl, den kan gjerne vagle seg i et tre, den svømmer sjelden. I flukt ligner den mere en gås enn en and, litt tung, derav navnet.

Den hekker for det meste i hule trestammer, mere sjeldent på bakken. Rugekasser kan den godt ta i bruk.

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett