Brunhodegås - Foto: T. SæthreBeskrivelse: Lengde 45 - 53 cm, vingespenn 118 - 133 cm. Kjønnene er like med den særegne rødbrune kroppen uten hvitt som bare finnes i vingene. Hunnen er klart mindre enn hannen. Hannens kallerop er en mjuk plystrelyd, mens hunnen gir fra seg en kaklelyd. Utenfor hekkesesongen samler de seg i flokker, ofte sammen med gråhodegås.

 

Utbredelse:
Den kommer fra Sør-Amerika, Tierra del Fuego, overvintrer i sørlige Argentina. Besøker også Falklandsøyene.

Brunhodegås - Foto: T. SæthreBiotop: De holder til på store gresssletter ved kysten. Overvintrende fugl kan også være på åkrer og dyrkamark. Antall overvintrende fugl på Falklandsøyene er anslått til ca 40.000 individer. Antall hekkende fugl i Tiera del Fuego har gått drastisk ned de siste 30 årene. I 1993 var ikke bestanden mer enn ca 300. Det er flere årsaker, en er antatt å være avskyting på grunn av skadene de gjør på dyrkamark, en annen er innføringen til området av Argentinareven.

Flere tiltak settes nå inn for å redde bestanden av denne flotte gåsarten. De kan som andre gjess være agressive i hekketiden, de bør ha et stort område med gress der de holdes, med vann tilgjengelig. Lever av gress, det bør suppleres i hekketiden og utenfor sommersesongen med pellets. Rugekassen skal ligge på bakken uten bunn, og med inngangshull fra bakken. Også hundehus og jordhytter brukes til reirplass.Størrelse på kassen: 50x40x40cm. I kassen kan det foreks. legges tørt gress til redebygging.
Hekking kan sies heller å være uvanlig enn vanlig i fangeskap. Dersom hunnen ikke klekker det første kullet kan hun legge et til. Eggene, 4 - 11 stykker, legges fra slutten av mars til mai.

 

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett