Foto: Tormod SæthreDette er den gamle norske landrasen, navnet har den fra Smaalenenes amt, det gamle navnet til Østfold fylke. Gåsehold har lang tradisjon i Norge, og det sies at grågåsa ble temmet i Norden.

Fra gammelt av var det kjøtt, egg, fett og dun som ble brukt i stor grad. Og det fortelles historier i Østfold om lag med unggutter som reiste fra gård til gård og ribbet dun.

 


Smålensgåsa er som mange av de andre landrasene av gjess relativt liten og nett. Gassen veier 6,5 kg, og gåsa 5,5 kg. Karakteristisk farge for rasen er at den er gråbroket, med et gråbrunt-skjold over ryggen og vingene. Eggfargen er hvit, og minste vekt for eggene er 140 g.  Smålens gåsa er en moderat egglegger, men en svært god mor som gjerne ruger fram egne unger.

 

Kilde: Norsk Rasefjærfe Forbund

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett