Foto: T. Sæthre"Beskrivelse: Fuglen er ei stor due, ca 70 cm stor, noe som gjør den til en av de største duene. Påfuglkrondua har en blågrå fjærdrakt, rødbrunt bryst og en rød iris. Den har også en hodefjær som ligner påfuglens, noe som også har gitt arten dette navnet. Fuglen har lyse blå markinger på stjerten og vingen. Begge kjønn er like i utseende.

 

 

 

Den foretrekker å leve på landjorden. De flyr kun, når de blir tvunget til det. Føler kronduen seg truet, reiser den den ene vinge og løfter den over ryggen som en trussel. Det virker meget imponerende. Kronduen har ikke mange naturlige fiender og er meget tillitsfull overfor mennesker.

Leveområde: Påfuglkronduenlever i nordlige deler av Ny-Guinea og omkringliggende øyer.

Foto: T. Sæthre"Habitat: Lavland og sumpområder. Den lever hovedsakelig av nedfallsfrukt, men også frø og virvelløse. Hunnen legger som regel ett hvitt egg. Redene bygges i trær og består av grener og dødt plantemateriale. Hannen lokker hunnen til redet og varter henne opp. Begge deltar i rugingen og passing av ungen. Kronduen produserer og gulper opp en tykk melkeaktig masse rett før eggene klekker. Massen er veldig næringsrik og gis til ungen de første dagene etter klekking.

 

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett