Beskrivelse: Zebraduen er en rolig og fredelig due. Den er populær som burfugl over hele verden. I Thailand oppdrettes det zebraduer på gårder til salg til husstander i landet. Det er en utbredt oppfatning i Thailand at det å ha en sebradue i hjemmet vil bringe familien lykke. Lyden er så spesiell at de har kurre-konkurranser hvert år i Thailand.

Zebraduer er større enn diamantduer. Der veier mellom 50 og 60 gram, mens diamanter veier mellom 28 og 40 gram. Zebraduens kropp virker kort og stumpete når sammenlignet med diamantduens lange, slanke kropp. I fangenskap er det ofte rapportert at sebraenduen er en rolig, stille fugl som liker å sitte i et avsidesliggende sted for en tid, og ikke flytte på seg.  Zebraduer kan være ganske territorielle overfor andre duer i volieren.

 Sebraduens COO er svært høyt for en så liten fugl. Den har flere forskjellige Coos. Når en lærer å imitere dens COO, vil de svare på sin imitasjon, høyere og høyere hver gang. Nesten alltid vil de tvinge mennesket til å gi opp først.

Utbredelse: Denne fuglen holder til i sørlige Thailand, den malaysiske halvøya, Sumatra. Java, Bali og Lombok. Den har blitt innført til Borneo, Celebes, Filippinene og i mer fjerntliggende steder som Tahiti, Hawaii, og Seychellene. Dessverre har den vært mye fanget og solgt som burfugl i handel, derfor er bestanden blitt mindre i sitt naturlige utbredelsesområde. 

zebra.duerHabitat: Zebraduer finnes vanligvis i tørre, åpne habitat med litt krattvegetasjon som brukes for skjul. Noen ganger er de funnet i tørre skogsområder. Som mange andre duer kan de bli sett i landsbyer og byer i hager og parker, og også i kultiverte områder.

Foring: De lever på små frø der bakken er bar i åpne områder blant tornekratt, veikanter, stier, og i hager. Fuglene spiser også insekter. Ulikt andre duer leter de etter mat alene eller i par. Også hundemat kan gis sammen med vanlige finkefrø som blir gitt til diamanter.

Hekking: Zebraduer bygger et skjørt reir av kvister som vanligvis plassert i et tre eller busk nær bakken eller opp til 12 meter opp i høyden. Zebraer legger to hvite egg. Eggene ruges i 13 til 18 dager.

Hør lyden av sebradue.

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett