ImageEn andedam i hagen med vannliljer, fisker og annen beplanting er nok en drøm mange kan ha. Men det er det bare å glemme med en gang. Det ei and er opptatt av fremfor alt når den er i vannet, er å søke etter mat. Derfor endevender den på alt den finner i vannet, og vannliljene vil snart flyte med avrevne stilker i dammen.Det betyr ikke at du ikke kan lage en andedam med et visst innslag av grønn vegetasjon.

 

Andemat (Lemna aequinoctialis)er en vannplante som formerer seg raskt. Den lager et grønt vannspeil i dammen og andemat flyter fritt i vannet som et teppe. Et blomsterbed rundt dammen vil raskt bli oppsøkt av

Image
Andemat
endene. Men enkelte planter rører ikke endene, dagliljer (Hemerocallis ), gul iris (Iris pseudacorus ) er eksempler på det. Disse vil pynte opp rundt kanten på dammen. Dvergbuskfuru (Pinus mugo pumilio ) vil egne seg godt til skjul for rede og til å skape en skyggeplass i varmt vær, samt ly for vind. Også andre nåletrær vil endene la være i fred.

 

Andedammen bør absolutt ha tilsig av friskt vann og ha avrenning. Hvis ikke blir vannet stillestående og oksygenfattig. I varmt vær kan bakterien Clostridium botulinum da oppstå. Den formerer seg raskt i varmt vær og kan påføre endene botulisme. Den er svært dødelig for svømmefugl, men representerer ikke noen fare for mennesker (kommer eget kapittel om helse og sjukdom blant svømmefugl).

Vil du at endene skal gå fritt i hagen uten voliere er det to faktorer som må oppfylles. Først og fremst må du være sikker på at hagen er trygg for rovdyr, hunder, rev, grevling, mink o.s.v. Skal du være sikker på at endene ikke flyr sin vei bør du også vingeklippe de.

Det er to alternativer for vingeklipping, den ene består i at det ytterste leddet på vingen fjernes, det andre at du klipper de ytterste svingfjærene på den ene vingen. Siste alternativ er sterkt å anbefale, da beholder fuglen sin form som i naturen. Det er viktig at fjærene ikke klippes av for langt inn mot roten, der er det blodårer og nervetråder. Og husk; de vokser ut igjen hver gang den skifter drakt, og må da klippes igjen.

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett